Winnica - widok ogólny


Winnica - widok ogólny


Winnica - widok ogólny


Winnica - widok ogólny


Winnica - nowe nasadzenia


Plonowanie odmian deserowych w gruncie


Plonowanie odmian deserowych w gruncie


Szkółka polowa - zdjęcie z 1992 roku


Winnica zim±


Uprawa w tunelu foliowym


Uprawa w tunelu foliowym


Pomiar refraktometrem


Winobranie.....


.....leżakowanie.....


.....produkt.....


.....degustacja.